Algemene Voorwaarden

 

Contractant 1 is de leerling, of ouder / verzorger
Contractant 2 is Corné van Bakel

 

 1. Contractant 2 zal aan contractant 1 (of aan de minderjarige leerling(e) namens wie contractant 1 handelt), uitsluitend wekelijks muziekles geven voor het instrument gitaar.
   
 1. De overeenkomst behelst het gebruik van een 5- of 15 strippenkaart, waar elke strip het recht op één gitaarles vertegenwoordigd.
   
 1. De prijs van één les bedraagt 22,50 per individuele les en 35,00 voor een duoles. De prijzen zijn inclusief BTW. De lesduur is 45 minuten.
   
 1. Het verschuldigde bedrag zal door contractant 1 bij vooruitbetaling worden overgemaakt op rekening nummer ING 914834 t.n.v. C.M.J.P. Van Bakel en dient uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de eerste les op genoemde rekening binnen zijn.
   
 1. Vakantieperioden van de leerling(en) of docent worden gecommuniceerd tussen leerling(en) en docent, uiterlijk 7 dagen voordat de vakantie genoten wordt. Communicatie van vakantie binnen deze 7 dagen verbruikt 1 strip.
   
 1. Indien de leerling(en) één of meerdere lessen verzuimt, ongeacht de reden, worden de overeenkomstige strippen verbruikt.
   
 1. Indien de docent niet in staat is om de les te geven, worden geen strippen verbruikt.
   
 1. Bij verzuim van de leerling(e) wegens ziekte, zullen de eerste vier verzuimde lessen doorbetaald te worden door het verbruiken van strippen. Indien de verzuimperiode langer duurt dan vier lessen, zullen er geen strippen meer worden verbruikt en wordt de lestijd beschikbaar gesteld aan een eventuele nieuwe leerling(e).